top of page
IMG_2523_edited.jpg

SÖDRA ÖSTERBOTTENS
JÄRNVÄGSFÖRENING

Bothnia Back on Track

Södra Österbottens Järnvägsförening grundades 2018 med Kaskö som hemort. Föreningens målsättning är att utveckla och marknadsföra Seinäjoki-Kaskö järnväg samt att främja underhållet av banan och utveckla trafiken och affärsverksamhetskontakter i öster- och västerled.

På svenska: Welcome

VILKA ÄR VI?

Alla kommuner längs med järnvägen är medlemmar i föreningen, d.v.s. Seinäjoki, Ilmajoki, Kurikka, Kauhajoki, Östermark, Närpes och Kaskö. Därtill är också Kristinestad medlem. Till föreningen hör också företagsmedlemmar. I styrelsen ingår 10 personer där Harry Wallin är ordförande och Jorma Vierula verksamhetsledare.

På svenska: Who We Are

PRESENTATION AV VERKSAMHETEN

Syd-Österbottens järnväg  - Bothnia Back on Track

ANSLAG FÖR UNDERHÅLLET AV
SYD-ÖSTERBOTTENS JÄRNVÄG

Säkrandet av kontinuiteten

rautatie.jpg

FÖRLÄNGNING AV TEUVA LASTNINGSSPÅR

För att öka trafikvolymerna

Puutavaravaunuja Teuvan liikennepaikalla

UTVECKLINGSPROJEKTET FÖR SYD-ÖSTERBOTTENS JÄRNVÄG

En stark utvecklingskorridor i Syd-Österbotten.
Utvecklingsprojektet har utarbetats i samarbete mellan Järnvägsföreningen och Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet. Ruralia-institutet förverkligar också delar av projektet. Projektets målsättning är att öka godstrafiken längs Kaskö-Seinäjoki järnväg (Syd-Österbottens järnväg), utreda förutsättningarna för startande av persontrafik och utreda järnvägens regionalekonomiska betydelse. Genom att utveckla järnvägstrafik sparar man på energi och förbättrar miljön.

kokous.JPG
På svenska: What We Do

"Syd-Österbottens järnväg har traditionellt varit en järnväg som betjänar skogsindustrin. Att återvända skogsindustriprodukter, såsom sågat virke till Suupohja-banan, skulle vara en naturlig förlängning för att öka godstrafiken."

Jorma Vierula

puujuna_edited.jpg
På svenska: Quote

OTA YHTEYTTÄ! KONTAKTA OSS!
ETELÄ-POHJANMAAN RAUTATIEYHDISTYS RY
SÖDRA ÖSTERBOTTENS JÄRNVÄGSFÖRENING RF

Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen, Suomi
Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, Finland

+358 40 752 9331

På svenska: Contact
bottom of page