top of page

JATKUVUUDEN TURVAAMINEN

Väylävirasto jatkaa radan kunnossapitoa

Vuoden 2019 maaliskuussa Väylävirasto päätti jatkaa radan kunnossapitoa vuoden 2020 loppuun saakka. Tuolloin Väylävirasto linjasi jatkon riippuvan liikenteen kehittymisestä radalla. Väylävirasto päätti 21.4.2020 jatkaa Suupohjan radan kunnossapitoa vuoden 2022 loppuun saakka ja perusteena oli tavaraliikenteen määrän toteutunut kasvu.

Tavarajunien määrä kasvoi vuonna 2019 Suupohjan radalla 61 % vuoteen 2018 verrattuna ja vuonna 2020 64 % vuoteen 2019 verrattuna. Vuonna 2018 radalla kulki 211 tavarajunaa, 340 vuonna 2019 ja 557 vuonna 2020. Tavaraliikenteen kasvu on perustunut pääosin lisääntyneeseen puutavaran kuljetukseen radalla.

Päätös radan kunnossapidon jatkumisesta on merkittävä niin Suupohjan kuin myös molempien maakuntien, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan aluetaloudelle. Päätös tuo pitkäjänteisyyttä radan kehittämistyöhön.

Päättäessään radan kunnossapidon jatkamisesta Väylävirasto linjasi, että vuoden 2022 alussa tehdään radasta tarveselvitys. Väylävirasto on kuitenkin nopeuttanut tarveselvityksen tekemistä niin, että se valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Tarveselvityksessä sovitetaan yhteen tulevaisuuden kuljetustarpeet ja radalta edellytettävät ominaisuudet. Sen perusteella määritellään radan korjaustarpeet. Tarveselvitys antaa pohjan konkreettisten korjausinvestointien rakentamissuunnitelmien tekemiseen.

juna.jpg
Toiminnan esittely: About Us

TEUVAN LASTAUSLAITURIN PIDENTÄMINEN

Suupohjan radan ensimmäinen kehityskohde

Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys asetti vuonna 2018 tavoitteeksi Teuvan liikennepaikan puutavaran lastausraiteen pidentämisen kokojunakuljetukseen sopivaksi. Myös metsäyhtiöiltä saatu palaute oli selkeä. Metsäyhtiöiden mielestä Suupohjan radalle tarvittiin kunnollinen puutavaran lastauspaikka ja Teuva oli siihen sopiva, sillä metsäyhtiöiden mielestä Teuvasta voidaan kehittää nykyaikainen terminaaliluonteinen lastauspaikka.

Kyse oli Teuvan lastausraiteen pidentäminen 100 metrillä. Sen jälkeen lastausraiteelle saatiin sopimaan 24 vaunun kokojuna, mikä parantaa selvästi puutavaran rautatiekuljetuksen tehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Aiemmin Teuvalta kuljetettiin 12 vaunun junia.

Teuvan lastausraiteen pidentäminen toteutettiin kesällä 2020. Hankkeen kustannukset olivat n. 310 000 euroa ja rahoituksesta vastasivat radanvarsialue ja Väylävirasto. Kaikki radanvarsikunnat Kaskisista Seinäjoelle olivat rahoituksessa mukana. Kunnista Teuvalla oli suurin rahoitusosuus. Muita rahoittajia olivat Oy Kaskisten satamayhtiö sekä metsänhoitoyhdistykset Lakeus ja Österbotten ja rautatieyhdistys. Rahallisen panostuksen lisäksi Väylävirasto luovutti hankkeeseen veloituksetta tarvittavat ratapölkyt, ratakiskot ja uuden kunnostetun vaihteen.

Lastausraiteen pidennys vauhditti puutavaran kuljetuksia

Lastausraiteen pidennys valmistui 25.9.2020. Puutavaran kuljetus vilkastui välittömästi sen jälkeen, kun lastausraide valmistui. Stora Enso aloitti puutavaran kuljetukset radalla heti, kun kokojunakuljetus oli tarjolla. Kaikki kolme suurta metsäyhtiötä Metsä Group, UPM ja Stora kuljettavat nyt puuta Suupohjan radalla. Vuoden 2021 alusta lukien myös Isojoen Saha Oy lastaa kuitupuuta Teuvan liikennepaikalta.

Teuvalta puutavaraa lähtee Raumalle, Kotkan Sunilaan, Äänekoskelle, Vilppulaan ja Pietarsaareen.

Teuvan lastauspaikka.jpg
Toiminnan esittely: About Us

SUUPOHJAN RADAN KEHITTÄMISHANKE

Suupohjan vahvistuva kehityskäytävä

Kehittämishanke on valmisteltu Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhteistyönä. Ruralia-instituutti toimii myös hankkeen osatoteuttajana. Hankkeen tavoitteena on lisätä Seinäjoki-Kaskinen radan (Suupohjan rata) tavaraliikennettä, selvittää henkilöliikenteen käynnistämisen edellytyksiä sekä laatia selvitys radan aluetaloudellisista vaikutuksista. Rautatieliikennettä kehittämällä säästetään energiaa ja parannetaan ympäristön tilaa.

kertopuuta satamaan.JPG
Toiminnan esittely: About Us
bottom of page