top of page
Etsi
  • Writer's pictureJorma Vierula

Teuvan puutavaran varastopaikka kunnostettiin

Lastausraiteen pidennysurakka poiki myös puutavaravaraston kunnostuksen


Teuvan lastausraiteen pidennyksen käynnistyttyä vuonna 2020 Väylävirasto päätti kunnostaa Teuvan liikennepaikalla sijaitsevan kahden hehtaarin puutavaran varastopaikan. Varastopaikka sijaitsee Tehtaantien ja radan välissä. Ennen kunnostusta alue kasvoi noin 30-vuotiasta harmaalepikkoa ja siihen oli ajettu vuosikymmenten saatossa viereiseltä Teuvan sahalta maakasoja.


Kunnostustyö toteutettiin samaan aikaan lastausraiteen pidennyksen kanssa. Työn toteuttivat paikalliset maanrakennus- ja sähköurakoitsijat. Varastoalueen puusto poistettiin, alue tasoitettiin leikkaamalla ja kuljettamalla maata pois sekä rakentamalla varastopaikalle tarvittava tiestö. Varastopaikalle asennettiin myös led-valaistus.


Varastopaikalle sopii 15 000 – 20 000 kuutiometriä puuta


Kunnostettu puutavaran varastopaikka toimii puskurina metsävarastojen ja tehdasvarastojen välissä. Puutavaravarasto palvelee erityisesti kelirikkoaikaa, jolloin varastoon ajettua puuta voidaan syöttää rautateitse tehtaille, kun kelirikkorajoitukset tiestöllä rajoittavat kuljetuksia.


Teuvan liikennepaikan vieressä on myös Metsä Groupin samansuuruinen noin kahden hehtaarin puutavaravarasto, joka on aiemmin palvellut Teuvan sahan tukkilanssina. Sen lisäksi puutavaran varastointia on mahdollisuus laajentaa myös Teuvan vanhan sahan tontille Tehtaantien toiselle puolelle.


Teuvan liikennepaikan parantuneet puutavaran varastopaikat mahdollistavat tulevaisuudessa myös terminaalikoneen käytön puutavaran lastauksessa, mikä tehostaa niin vaunujen lastausta kuin myös puutavara-autojen käyttöä. Varastopaikan kunnostuksen myötä Teuvalle saatiin terminaaliluonteinen, nykyaikainen lastauspaikka.


Jorma VierulaTeuvan varastopaikka. Kuva otettu 15.12.2020 Stefan Suuronen.


Varastopaikan tekeminen työn alla. Kuva otettu 23.9.2020 Sami Sjöblom.

95 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page