top of page
Etsi
  • Writer's pictureJorma Vierula

Selvitys Suupohjan radan aluetaloudellisista vaikutuksista valmistui


Vuonna 2018 Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistystä perustettaessa yhdeksi tavoitteeksi asetettiin aluetaloudellisen tutkimuksen tekeminen radan merkityksestä alueen taloudelle. Vaikka Suupohjan radasta on tehty useita selvityksiä, niin radan merkitys alueen taloudelle on aiemmissa selvityksissä jäänyt vähemmälle huomiolle. Nyt selvitys on valmistunut. Selvityksen on tehnyt Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, jolla on vahva kokemus ja osaaminen aluetaloudellisesta tutkimuksesta. Tutkimuksen tekijät ovat Susanna Kujala ja Outi Hakala. Molemmat ovat tohtorikoulutettavia Ruralia-instituutissa.


Tutkimuksessa on kuvattu kolme erilaista kehityskulkua: Rata suljetaan liikenteeltä, radan käyttö lisääntyy realistisen liikennemäärän mukaan ja radan käyttö lisääntyy optimistisen ennusteen mukaisesti. Realistinen liikennemäärä tarkoittaa 443 000 tonnin vuotuista kuljetusmäärää ja optimistinen ennuste 839 000 tonnin vuotuista kuljetusmäärää. Optimistinen ennuste on samaa luokkaa kuin vuoden 2007 kuljetusmäärä, joka on radan historian suurin kuljetettu tonnimäärä. Radan liikennemäärä on tällä hetkellä kehittymässä kohti realistisen kasvun tonnimäärää.


Realistisen liikennemäärän vaihtoehdossa radan vaikutus alueen bruttokansantuotteeseen on vuositasolla 12 miljoonaa euroa ajanjaksolla 2021-2030 ja optimistisen kasvun vaihtoehdossa 24 miljoonaa euroa vuodessa. Nämä ovat avainlukuja kertomaan radan vaikuttavuudesta.


Radan kasvavilla tavaraliikennemäärillä ollaan menossa kohti realistisen liikennemäärän vaihtoehtoa. Jotta siihen päästään ja jotta voidaan tavoitella myös optimistista skenaariota, radalla tarvitaan korjausinvestointeja radalle syntyneen korjausvelan selättämiseksi. Nyt valmistunut tutkimus on tärkeä selvitys perusteltaessa Suupohjan radan korjausinvestointeja.Jorma Vierula

Ensimmäinen täyspitkä juna, 24 vaunua, Teuvan asemalla 29.9.2020 lastattuna valmiiksi lähtöön.

43 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

ความคิดเห็น


Post: Blog2_Post
bottom of page