top of page
Etsi
  • Writer's pictureJorma Vierula

Asukkailta ja yrityksiltä laajaa kannatusta kiskobussiliikenteelle

Suupohjan radan kiskobussiliikennettä koskeva kysely Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan asukkaille ja yrityksille toteutettiin verkkokyselynä maaliskuussa 2023 alueen kuntien ja Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen yhteistyönä. Kysely sai innostuneen vastaanoton. Asukaskyselyssä vastaajia oli 3900 ja avoimia vastauksia annettiin lähes 2800. Yrityskyselyyn osallistui 63 yritystä. Kiskobussiliikenteen avaaminen välille Seinäjoki – Ilmajoki – Kurikka sai runsaasti kannatusta. Liikenneyhteys palvelisi työmatkalaisia, opiskelijoita, harrastuksia, asiointia sekä jatkoyhteyksiä Seinäjoelta eteenpäin.Asukkailta kannatusvyöry kiskobussiliikenteelle


Kurikkalaiset olivat innokkaimpia kyselyyn vastaajia 45 %:n osuudellaan. Vastaajista 31 % oli Ilmajoelta ja 24 % Seinäjoelta. Vastaajista kaksi kolmannesta oli iältään 18 – 49 vuotiaita. Ennakko-odotusten mukaisesti matkan tarkoitusta kysyttäessä työmatkaliikenne nousi tärkeäksi asiaksi, onhan työmatkapendelöinti vilkasta Seinäjoki-Ilmajoki-Kurikka alueella. Myös opiskelijoille kiskobussiliikenne toisi helpotusta matkustamiseen. Huomionarvoista vastauksissa oli myös se, että 83 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä kiskobussia vapaa-ajallaan ja 60 % asiointiin. Kaksi kolmannesta vastaajista kertoi aikeestaan hyödyntää kiskobussia jatkoyhteyksiin Seinäjoen rautatieasemalta eteenpäin. Vastausten perusteella voidaan sanoa, että kiskobussiyhteydellä olisi monia käyttötarkoituksia.


Kysyttäessä jatkoyhteyksistä maakunnan ulkopuolelle Seinäjoen rautatieasemalta selvästi tärkeimmäksi suunnaksi osoittautui etelän suunta Tampereelle ja Helsinkiin sekä myös Turkuun ja Poriin. Vaasan, Oulun ja Jyväskylän suunnat nousivat kyselyssä myös tärkeiksi ja keskinäisessä suosiossa samalle tasolle. Maakunnan sisällä kannatusta sai kiskobussilinjan ulottaminen ainakin Kauhajoelle saakka, mutta myös Kaskisiin saakka ulottuva reitti sai kannatusta. Kurikan Kampukselle Kurikassa ja Etelä-Pohjanmaan Opistolle Ilmajoella olisi vastausten perusteella tarpeen saada jatkoyhteys rautatien seisakkeelta. Seinäjoella ylivoimaisesti eniten haluttaisiin jatkoyhteydet keskussairaalaan, Ideaparkkiin ja Atrialle.


Matkustaminen painottuisi arkipäiviin ja lauantaihin. Sunnuntaisin matkustaminen olisi hieman vähäisempää. Reilu kolmannes vastaajista ilmoitti matkustavansa kiskobussilla päivittäin. Vastausten perusteella klo 15 – 18 väliselle jaksolle matkustustarve olisi suurinta. Muuten matkustamisen tarve jakaantuu tasaisesti pitkin päivää ja iltaa eikä päivän aikana ole selkeitä hiljaisempia jaksoja.


Yli puolet vastaajista pitäisi 4 – 6 euron hintaista yhden suunnan lipun hintaa sopivana. Kiskobussin tavoiteltavan matka-ajan tulisi ollla Kurikka – Seinäjoki välillä 30 minuuttia ja Ilmajoki – Seinäjoki välillä 15 minuuttia. Seinäjoen rautatieasema sekä Ilmajoen ja Kurikan keskustat saavat eniten kannatusta seisakkeiden paikoiksi. Myös Ideapark Seinäjoella sai paljon kannatusta, sillä lähes 80 % vastaajista haluaisi seisakkeen Ideaparkin kohdalle. Tärkeiksi seisakkeiden paikoiksi nousevat myös Ilmajoen Ahonkylä ja Koskenkorva sekä Kurikan Panttila.


Myös yrityksiltä kannatusta kiskobussiliikenteelle


Työntekijöiden pendelöinti Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan välillä on vilkasta ja se näkyi myös kyselyn tuloksissa. Kaikissa kyselyyn osallistuneissa yrityksissä on pendelöintiä ja viidesosassa yrityksistä pendelöivien työntekijöiden osuus on yli 30 %.

Yrityksistä hieman yli puolet piti kiskobussiliikennettä kiinnostavana asiana. Lähes 70 % yrityksistä katsoi, että niiden henkilöstö voisi hyödyntää kiskobussia työmatkoihin, jos vuoroväli olisi sopiva. Merkittävimmiksi kiskobussiliikenteen hyödyiksi yritykset näkivät henkilöstön matkustusvaihtoehtojen lisääntymisen, paikkakunnan vetovoiman kasvun sekä yritysten vastuullisuuden lisääntymisen.


Kysyttäessä kiskobussiilkenteen pullonkauloista yritykset arvioivat merkittävimmäksi haasteeksi kiskobussin aikataulujen yhteensovittamisen yrityksen aikatauluihin. Suosituin vuoroväli olisi tunnin välein liikennöivä kiskobussi. Ollakseen kilpailukykyinen kiskobussin lipun hinnan pitää alittaa henkilöauton käytöstä aiheutuneet kulut ja kiskobussilla pitää päästä samaan matka-aikaan kuin henkilöautolla.


Avoimet vastaukset


Avoimia vastauksia kiskobussiliikenteeseen liittyvistä odotuksista saatiin runsaasti. Tässä joitakin esimerkkejä:


”Erittäin toivottu asia, työmatkaliikennettä on paljon ja ihmiset ajelevat peräkkäin yksin autolla Kurikka-Seinäjoki väliä.”


”Erinomainen idea! Olen opiskellut Etelä-Pohjanmaan opistolla aiemmin ja kiskobussi olisi helpottanut elämääni niin tuhannen paljon aikoinaan. Toivon, että opiskelijoiden elämä helpottuisi tämän myötä!”


”Olisi todella hyvä, kun kulkee harrastuksissa Kurikasta Seinäjoella.”

” Bussikiskoliikenteen tulisi mahdollistaa talouden toisesta autosta luopumisen.”


”Liikenneyhteys parantaisi kaikkien kolmen kunnan, erityisesti Ilmajoen ja Kurikan, vetovoimaa ja imagoa”.


” Erittäin tärkeää saada yhteys, tämä mahdollistaa työmatkailun helposti myös maaseutupitäjistä. Meidän perhe miettii parhaillaan muuttoa kaupunkiin juuri huonojen julkisten liikenneyhteyksien vuoksi. Nuoret harrastaa Seinäjoella ja itse käydään siellä töissä. Nyt kaikki liikkuminen on vanhempien kuskailun varassa.”


”Erittäin tervetullut ajatus, myös ympäristöystävällinen ja kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kannalta myönteinen.”


” Kyllä junaliikenne olisi tärkeää seudun elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi vaikka liikenne ei toimisikaan markkinaehtoisesti lipputuloilla, on tärkeää luottamus tulevaisuuteen esimerkiksi asuntorakentamisen ja muiden investointien kannalta sekä myös nuorten tulevaisuuden uskoon paikkakunnilla.”


”Kyllä se voisi lisätä/helpottaa työssäkäyvien sädettä työpaikkoihin nähden. Ja 67 voisi rauhoittua suurestikin. Ahonkylään jos tulisi pysäkki, olisi tällä meidänkin yritykseen positiivisia vaikutuksia.

Kannatetaan”


Kyselyn tulokset muodostavat aineiston, jota voidaan hyödyntää kiskobussiliikennettä pohdittaessa. Tulokset esitellään VR:lle kevään aikana.


Lisätietoja:

Jorma Vierula

toiminnanjohtaja

Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys

puh 040 7529331

204 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page