top of page
Etsi
  • Writer's pictureJorma Vierula

Nyårshälsningar från Södra Österbottens Järnvägsförening
År 2022 går mot sitt slut och Kaskö-Seinäjoki järnvägs framtid ser ljusare ut än någonsin tidigare under Södra Österbottens Järnvägsförenings existens. Även om novembersiffrorna för transporter av råvirke låg 17 % under förra årets siffror så har många positiva saker hänt. Hur beklagligt kriget i Ukraina än är, har det också påverkat järnvägstrafiken i Syd-Österbotten regionen. Transporterna av björk till Kaskö har ökat betydligt sedan förra våren.


I år har Trafikledsverket investerat mer än tidigare i banunderhåll, bland annat genom att byta ut syllar och räls så att hastighetsgränserna på banan har återställts. Banans nuvarande skick kommer att tillåta trafik under de närmaste åren.


I slutet av augusti och början av september resulterade ett omfattande lobbyarbete i budgetförhandlingar där man fick 3,5 miljoner euro för underhållet av banan för 2023. Underhållet skulle redan ha upphört i december i år. Finansministeriet har i sitt eget budgetförslag också beviljat 300 000 euro i planeringsfinansiering för banan. Riksdagsledamöter och regionala tjänstemän i vår region har på bred front arbetat för banan. Ett stort tack till dem! Tyvärr har vi, trots att det gjordes ett försök, ännu inte lyckats få underhållet att fortsätta för tillfället. Kasköbanan har blivit ett gemensamt utvecklingsprojekt för provinserna och ett objekt av intresse för båda landskapsförbunden.


Metsä Board offentliggjorde den 15 september 2022 en nyhet om att man inleder den preliminära planeringen av en kartongfabrik i Kaskö, vilket har gett nytt hopp. Om fabriken färdigställs ökar sannolikheten kraftigt för att Kasköbanan skall renoveras. En elektrifiering av linjen skulle också avsevärt öka konkurrenskraften.


I en artikel i Ilkka-Pohjalainen i början av november föreslog VR:s planeringsdirektör Hannukainen en förlängning av rälsbusstrafiken mellan Seinäjoki och Kurikka. Södra Österbottens järnvägsförening stöder denna idé och anser att den är positiv för banans framtid. Järnvägsföreningen kommer att arbeta för att skapa förutsättningar för en rälsbusstrafik mellan Seinäjoki och Kurikka.


Riksdagsvalet hålls våren 2023 och Södra Österbottens Järnvägsförbund förbereder sig också inför valet genom att skapa ett informationspaket om Kasköbanan som delas ut till olika partikanslier, kandidater och valda riksdagsledamöter. Arbetet med järnvägen fortsätter alltså.


Södra Österbottens Järnvägsförening önskar alla kommuner längs järnvägsavsnittet, övriga kommunala medlemmar, företagsmedlemmar, de olika parter som har arbetat för Kaskö-Seinäjoki järnväg i Södra Österbotten och Österbotten samt alla som är intresserade av järnvägen ett Gott Nytt År 2023!


Styrelsen

13 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page